carmen-super-inox_700x700-495x400

Instruktionsfilm för Carmen Super Inox

Instruktionsfilm-Carmen-Super-Inox

Behöver du veta hur du monterar, startar upp, använder och avkalkar Tecnovap Carmen Super Inox? Då kan du spana in vår senaste instruktionsfilm med vår säljare Max Taheri. I den går han igenom maskinen och hur du kommer igång på bästa sätt.

Läs mer

Bilden visar en ångtvätt av märke Tecnovap och modell Steam Sky

Steam Sky

Serviceinformation & Instruktioner | Steam Sky

Spara ner serviceordern lokalt så går det att fylla i den direkt på skärmen för att sedan skriva ut den och bifoga med godset. Notera att om flera artiklar skickas tillsammans i samma leverans så måste varje enskild artikel åtföljas av sin egen serviceorder.

Serviceorder

Ångtvättmaskiner behöver underhållas bland annat genom att tömma ångpannan på vatten regelbundet. Vid daglig användning rekommenderas att tömma ångpannan före användning av ångtvättmaskinen. Annars räcker det att göra det en gång i veckan.

Vid upphettning av vatten kommer hårt vatten (kalkhaltigt vatten) att resultera i att kalkavlagringar bildas. Ansamlingar av kalk och andra mineraler kommer att orsaka problem med maskinen framför allt i kopplingar och rörliga delar som till exempel magnetventiler. För att bibehålla ångpannans funktion måste dessa kalkavlagringar elimineras.

Avkalkning ”Tömning av boilern”

Före tömning av boilern ska ångtvättmaskinen ha varit avslagen de senaste 5 timmarna för att minimera risken av brännskador på grund av varm vatten och övertryck. Under hela avkalkningsprocessen ska maskinen vara avslagen.

Börja med att placera ett uppsamlingskärl under maskinen och skruva bort tömningspluggen som sitter under maskinen. Vattnet som samlas i uppsamlingskärlet måste vara fritt från kalkavlagringar. Om det förekommer kalkrester behöver ångpannan tömmas oftare på vatten.

Avställning

Ångpannans måste tömmas på vatten om den inte kommer att användas under en längre period eller semestertider för att säkerställa funktionalitet efter uppehållet.

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Den varma,kalla, förekomsten av kalk och andra mineral partiklar i vattnet kan orsaka smärre tekniska problem. Felsökning/orsaken till dessa problem bidrar till att avgöra huruvida apparaten kan åtgärdats av produkt innehavaren eller behöver reparerats av serviceteknikern.

Felmeddelanden

”All x” symbolen är ett meddelande som dyker upp på maskinens display och de kan antingen vara All1 och All2.All1

Denna varning indikerar att vattenpumpen är på något sätt blockerat. Om varningen dök upp efter avkalkningsprocessen ska du stänga av maskinen helt med On/Off knappen , vänta på 5 sekunder och starta maskinen igen. Om varningen uppstod under normala förhållanden kan det beror på defekt vattenpump, flottör, filter i vattentanken mm.

All2

Denna varning indikerar på att temperaturen i högtryckskärlet är högre än normal. Detta kan bero på bristfällig avkalkning av maskinen eller hög halt av kalk i vattnet. Kalkrester ansamlas runt värmeelementet och hindrar värmespridningen i boilern. Avkalka maskinen lite oftare eller använd vattenfilter (vattenmjukgörare). 

Bilden visar en ångtvätt av Tecnovap av modell Steam Power

Steam Power

Serviceinformation & Instruktioner | Steam Power

Spara ner serviceordern lokalt så går det att fylla i den direkt på skärmen för att sedan skriva ut den och bifoga med godset. Notera att om flera artiklar skickas tillsammans i samma leverans så måste varje enskild artikel åtföljas av sin egen serviceorder.

Serviceorder

Ångtvättmaskiner behöver underhållas bland annat genom att tömma ångpannan på vatten regelbundet. Vid daglig användning rekommenderas att tömma ångpannan före användning av ångtvättmaskinen. Annars räcker det att göra det en gång i veckan.

Vid upphettning av vatten kommer hårt vatten (kalkhaltigt vatten) att resultera i att kalkavlagringar bildas. Ansamlingar av kalk och andra mineraler kommer att orsaka problem med maskinen framför allt i kopplingar och rörliga delar som till exempel magnetventiler. För att bibehålla ångpannans funktion måste dessa kalkavlagringar elimineras.

Avkalkning ”Tömning av boilern”

Före tömning av boilern ska ångtvättmaskinen ha varit avslagen de senaste 5 timmarna för att minimera risken av brännskador på grund av varm vatten och övertryck. Under hela avkalkningsprocessen ska maskinen vara avslagen.

Börja med att placera ett uppsamlingskärl under maskinen och skruva bort tömningspluggen som sitter under maskinen. Vattnet som samlas i uppsamlingskärlet måste vara fritt från kalkavlagringar. Om det förekommer kalkrester behöver ångpannan tömmas oftare på vatten.

Avställning

Ångpannans måste tömmas på vatten om den inte kommer att användas under en längre period eller semestertider för att säkerställa funktionalitet efter uppehållet.

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Den varma,kalla, förekomsten av kalk och andra mineral partiklar i vattnet kan orsaka smärre tekniska problem. Felsökning/orsaken till dessa problem bidrar till att avgöra huruvida apparaten kan åtgärdats av produkt innehavaren eller behöver reparerats av serviceteknikern.

Felmeddelanden

”All x” symbolen är ett meddelande som dyker upp på maskinens display och de kan antingen vara All1 och All2.All1Denna varning indikerar att vattenpumpen är på något sätt blockerat. Om varningen dök upp efter avkalkningsprocessen ska du stänga av maskinen helt med On/Off knappen , vänta på 5 sekunder och starta maskinen igen. Om varningen uppstod under normala förhållanden kan det beror på defekt vattenpump, flottör, filter i vattentanken mm.All2Denna varning indikerar på att temperaturen i högtryckskärlet är högre än normal. Detta kan bero på bristfällig avkalkning av maskinen eller hög halt av kalk i vattnet. Kalkrester ansamlas runt värmeelementet och hindrar värmespridningen i boilern. Avkalka maskinen lite oftare eller använd vattenfilter (vattenmjukgörare). 

Bilden visar en ångtvätt från Tecnovap av modell Steam Box Industrial

Steam Box Industrial

Serviceinformation & Instruktioner | Steam Box Industrial

Spara ner serviceordern lokalt så går det att fylla i den direkt på skärmen för att sedan skriva ut den och bifoga med godset. Notera att om flera artiklar skickas tillsammans i samma leverans så måste varje enskild artikel åtföljas av sin egen serviceorder.

Serviceorder

Ångtvättmaskiner behöver underhållas bland annat genom att tömma ångpannan på vatten regelbundet. Vid daglig användning rekommenderas att tömma ångpannan före användning av ångtvättmaskinen. Annars räcker det att göra det en gång i veckan.

Vid upphettning av vatten kommer hårt vatten (kalkhaltigt vatten) att resultera i att kalkavlagringar bildas. Ansamlingar av kalk och andra mineraler kommer att orsaka problem med maskinen framför allt i kopplingar och rörliga delar som till exempel magnetventiler. För att bibehålla ångpannans funktion måste dessa kalkavlagringar elimineras.

Avkalkning ”Tömning av boilern”

Före tömning av boilern ska ångtvättmaskinen ha varit avslagen de senaste 5 timmarna för att minimera risken av brännskador på grund av varm vatten och övertryck. Under hela avkalkningsprocessen ska maskinen vara avslagen.

Börja med att placera ett uppsamlingskärl under maskinen och skruva bort tömningspluggen som sitter under maskinen. Vattnet som samlas i uppsamlingskärlet måste vara fritt från kalkavlagringar. Om det förekommer kalkrester behöver ångpannan tömmas oftare på vatten.

Avställning

Ångpannans måste tömmas på vatten om den inte kommer att användas under en längre period eller semestertider för att säkerställa funktionalitet efter uppehållet.

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Den varma,kalla, förekomsten av kalk och andra mineral partiklar i vattnet kan orsaka smärre tekniska problem. Felsökning/orsaken till dessa problem bidrar till att avgöra huruvida apparaten kan åtgärdats av produkt innehavaren eller behöver reparerats av serviceteknikern.

Felmeddelanden

”All x” symbolen är ett meddelande som dyker upp på maskinens display och de kan antingen vara All1 och All2.All1Denna varning indikerar att vattenpumpen är på något sätt blockerat. Om varningen dök upp efter avkalkningsprocessen ska du stänga av maskinen helt med On/Off knappen , vänta på 5 sekunder och starta maskinen igen. Om varningen uppstod under normala förhållanden kan det beror på defekt vattenpump, flottör, filter i vattentanken mm.

All2

Denna varning indikerar på att temperaturen i högtryckskärlet är högre än normal. Detta kan bero på bristfällig avkalkning av maskinen eller hög halt av kalk i vattnet. Kalkrester ansamlas runt värmeelementet och hindrar värmespridningen i boilern. Avkalka maskinen lite oftare eller använd vattenfilter (vattenmjukgörare). 

Produktbild - Tecnovap Steam Box Pro med wet/dry dammsugare

Steam Box Professional

Serviceinformation & Instruktioner | Steam Box Professional

Spara ner serviceordern lokalt så går det att fylla i den direkt på skärmen för att sedan skriva ut den och bifoga med godset. Notera att om flera artiklar skickas tillsammans i samma leverans så måste varje enskild artikel åtföljas av sin egen serviceorder.

Serviceorder

Ångtvättmaskiner behöver underhållas bland annat genom att tömma ångpannan på vatten regelbundet. Vid daglig användning rekommenderas att tömma ångpannan före användning av ångtvättmaskinen. Annars räcker det att göra det en gång i veckan.

Vid upphettning av vatten kommer hårt vatten (kalkhaltigt vatten) att resultera i att kalkavlagringar bildas. Ansamlingar av kalk och andra mineraler kommer att orsaka problem med maskinen framför allt i kopplingar och rörliga delar som till exempel magnetventiler. För att bibehålla ångpannans funktion måste dessa kalkavlagringar elimineras.

Avkalkning ”Tömning av boilern”

Före tömning av boilern ska ångtvättmaskinen ha varit avslagen de senaste 5 timmarna för att minimera risken av brännskador på grund av varm vatten och övertryck. Under hela avkalkningsprocessen ska maskinen vara avslagen.

Börja med att placera ett uppsamlingskärl under maskinen och skruva bort tömningspluggen som sitter under maskinen. Vattnet som samlas i uppsamlingskärlet måste vara fritt från kalkavlagringar. Om det förekommer kalkrester behöver ångpannan tömmas oftare på vatten.

Avställning

Ångpannans måste tömmas på vatten om den inte kommer att användas under en längre period eller semestertider för att säkerställa funktionalitet efter uppehållet.

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Den varma,kalla, förekomsten av kalk och andra mineral partiklar i vattnet kan orsaka smärre tekniska problem. Felsökning/orsaken till dessa problem bidrar till att avgöra huruvida apparaten kan åtgärdats av produkt innehavaren eller behöver reparerats av serviceteknikern.

Felmeddelanden

”All x” symbolen är ett meddelande som dyker upp på maskinens display och de kan antingen vara All1 och All2.All1

Denna varning indikerar att vattenpumpen är på något sätt blockerat. Om varningen dök upp efter avkalkningsprocessen ska du stänga av maskinen helt med On/Off knappen , vänta på 5 sekunder och starta maskinen igen. Om varningen uppstod under normala förhållanden kan det beror på defekt vattenpump, flottör, filter i vattentanken mm.

All2

Denna varning indikerar på att temperaturen i högtryckskärlet är högre än normal. Detta kan bero på bristfällig avkalkning av maskinen eller hög halt av kalk i vattnet. Kalkrester ansamlas runt värmeelementet och hindrar värmespridningen i boilern. Avkalka maskinen lite oftare eller använd vattenfilter (vattenmjukgörare). 

Produktbild - Tecnovap Steam Box Vac Mini 10 bar

Steam Box Mini

Serviceinformation & Instruktioner | Steam Box Mini

Spara ner serviceordern lokalt så går det att fylla i den direkt på skärmen för att sedan skriva ut den och bifoga med godset. Notera att om flera artiklar skickas tillsammans i samma leverans så måste varje enskild artikel åtföljas av sin egen serviceorder.

Serviceorder

Ångtvättmaskiner behöver underhållas bland annat genom att tömma ångpannan på vatten regelbundet. Vid daglig användning rekommenderas att tömma ångpannan före användning av ångtvättmaskinen. Annars räcker det att göra det en gång i veckan.

Vid upphettning av vatten kommer hårt vatten (kalkhaltigt vatten) att resultera i att kalkavlagringar bildas. Ansamlingar av kalk och andra mineraler kommer att orsaka problem med maskinen framför allt i kopplingar och rörliga delar som till exempel magnetventiler. För att bibehålla ångpannans funktion måste dessa kalkavlagringar elimineras.

Avkalkning ”Tömning av boilern”

Före tömning av boilern ska ångtvättmaskinen ha varit avslagen de senaste 5 timmarna för att minimera risken av brännskador på grund av varm vatten och övertryck. Under hela avkalkningsprocessen ska maskinen vara avslagen.

Börja med att placera ett uppsamlingskärl under maskinen och skruva bort tömningspluggen som sitter under maskinen. Vattnet som samlas i uppsamlingskärlet måste vara fritt från kalkavlagringar. Om det förekommer kalkrester behöver ångpannan tömmas oftare på vatten.

Avställning

Ångpannans måste tömmas på vatten om den inte kommer att användas under en längre period eller semestertider för att säkerställa funktionalitet efter uppehållet.

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Den varma,kalla, förekomsten av kalk och andra mineral partiklar i vattnet kan orsaka smärre tekniska problem. Felsökning/orsaken till dessa problem bidrar till att avgöra huruvida apparaten kan åtgärdats av produkt innehavaren eller behöver reparerats av serviceteknikern.

Felmeddelanden

”All x” symbolen är ett meddelande som dyker upp på maskinens display och de kan antingen vara All1 och All2.All1

Denna varning indikerar att vattenpumpen är på något sätt blockerat. Om varningen dök upp efter avkalkningsprocessen ska du stänga av maskinen helt med On/Off knappen , vänta på 5 sekunder och starta maskinen igen. Om varningen uppstod under normala förhållanden kan det beror på defekt vattenpump, flottör, filter i vattentanken mm.

All2

Denna varning indikerar på att temperaturen i högtryckskärlet är högre än normal. Detta kan bero på bristfällig avkalkning av maskinen eller hög halt av kalk i vattnet. Kalkrester ansamlas runt värmeelementet och hindrar värmespridningen i boilern. Avkalka maskinen lite oftare eller använd vattenfilter (vattenmjukgörare). 

Produktbild - Tecnovap Carmen Mini INOX

Carmen Super Inox

Serviceinformation & Instruktioner | Carmen Super Inox

Spara ner serviceordern lokalt så går det att fylla i den direkt på skärmen för att sedan skriva ut den och bifoga med godset. Notera att om flera artiklar skickas tillsammans i samma leverans så måste varje enskild artikel åtföljas av sin egen serviceorder.

Serviceorder

Ångtvättmaskiner behöver underhållas bland annat genom att tömma ångpannan på vatten regelbundet. Vid daglig användning rekommenderas att tömma ångpannan före användning av ångtvättmaskinen. Annars räcker det att göra det en gång i veckan.

Vid upphettning av vatten kommer hårt vatten (kalkhaltigt vatten) att resultera i att kalkavlagringar bildas. Ansamlingar av kalk och andra mineraler kommer att orsaka problem med maskinen framför allt i kopplingar och rörliga delar som till exempel magnetventiler. För att bibehålla ångpannans funktion måste dessa kalkavlagringar elimineras.

Avkalkning ”Tömning av boilern”

Före tömning av boilern ska ångtvättmaskinen ha varit avslagen de senaste 5 timmarna för att minimera risken av brännskador på grund av varm vatten och övertryck. Under hela avkalkningsprocessen ska maskinen vara avslagen.

Börja med att placera ett uppsamlingskärl under maskinen och skruva bort tömningspluggen som sitter under maskinen. Vattnet som samlas i uppsamlingskärlet måste vara fritt från kalkavlagringar. Om det förekommer kalkrester behöver ångpannan tömmas oftare på vatten.

Avställning

Ångpannans måste tömmas på vatten om den inte kommer att användas under en längre period eller semestertider för att säkerställa funktionalitet efter uppehållet.

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Den varma,kalla, förekomsten av kalk och andra mineral partiklar i vattnet kan orsaka smärre tekniska problem. Felsökning/orsaken till dessa problem bidrar till att avgöra huruvida apparaten kan åtgärdats av produkt innehavaren eller behöver reparerats av serviceteknikern.

Felmeddelanden

”All x” symbolen är ett meddelande som dyker upp på maskinens display och de kan antingen vara All1 och All2.All1Denna varning indikerar att vattenpumpen är på något sätt blockerat. Om varningen dök upp efter avkalkningsprocessen ska du stänga av maskinen helt med On/Off knappen , vänta på 5 sekunder och starta maskinen igen. Om varningen uppstod under normala förhållanden kan det beror på defekt vattenpump, flottör, filter i vattentanken mm.

All2

Denna varning indikerar på att temperaturen i högtryckskärlet är högre än normal. Detta kan bero på bristfällig avkalkning av maskinen eller hög halt av kalk i vattnet. Kalkrester ansamlas runt värmeelementet och hindrar värmespridningen i boilern. Avkalka maskinen lite oftare eller använd vattenfilter (vattenmjukgörare). 

Produktbild - Tecnovap Carmen Mini

Carmen Mini

Serviceinformation & Instruktioner | Carmen Mini

Spara ner serviceordern lokalt så går det att fylla i den direkt på skärmen för att sedan skriva ut den och bifoga med godset. Notera att om flera artiklar skickas tillsammans i samma leverans så måste varje enskild artikel åtföljas av sin egen serviceorder.

Serviceorder

Ångtvättmaskiner behöver underhållas bland annat genom att tömma ångpannan på vatten regelbundet. Vid daglig användning rekommenderas att tömma ångpannan före användning av ångtvättmaskinen. Annars räcker det att göra det en gång i veckan.

Vid upphettning av vatten kommer hårt vatten (kalkhaltigt vatten) att resultera i att kalkavlagringar bildas. Ansamlingar av kalk och andra mineraler kommer att orsaka problem med maskinen framför allt i kopplingar och rörliga delar som till exempel magnetventiler. För att bibehålla ångpannans funktion måste dessa kalkavlagringar elimineras.

Avkalkning ”Tömning av boilern”

Före tömning av boilern ska ångtvättmaskinen ha varit avslagen de senaste 5 timmarna för att minimera risken av brännskador på grund av varm vatten och övertryck. Under hela avkalkningsprocessen ska maskinen vara avslagen.

Börja med att placera ett uppsamlingskärl under maskinen och skruva bort tömningspluggen som sitter under maskinen. Vattnet som samlas i uppsamlingskärlet måste vara fritt från kalkavlagringar. Om det förekommer kalkrester behöver ångpannan tömmas oftare på vatten.

Avställning

Ångpannans måste tömmas på vatten om den inte kommer att användas under en längre period eller semestertider för att säkerställa funktionalitet efter uppehållet.

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Den varma,kalla, förekomsten av kalk och andra mineral partiklar i vattnet kan orsaka smärre tekniska problem. Felsökning/orsaken till dessa problem bidrar till att avgöra huruvida apparaten kan åtgärdats av produkt innehavaren eller behöver reparerats av serviceteknikern.

Felmeddelanden

”All x” symbolen är ett meddelande som dyker upp på maskinens display och de kan antingen vara All1 och All2.All1Denna varning indikerar att vattenpumpen är på något sätt blockerat. Om varningen dök upp efter avkalkningsprocessen ska du stänga av maskinen helt med On/Off knappen , vänta på 5 sekunder och starta maskinen igen. Om varningen uppstod under normala förhållanden kan det beror på defekt vattenpump, flottör, filter i vattentanken mm.

All2

Denna varning indikerar på att temperaturen i högtryckskärlet är högre än normal. Detta kan bero på bristfällig avkalkning av maskinen eller hög halt av kalk i vattnet. Kalkrester ansamlas runt värmeelementet och hindrar värmespridningen i boilern. Avkalka maskinen lite oftare eller använd vattenfilter (vattenmjukgörare). 

Bilden visar en ångtvätt av modell Tecnovap Evo 304 Detergent

Evo 304 Detergent

Serviceinformation & Instruktioner | Evo 304 Detergent

Spara ner serviceordern lokalt så går det att fylla i den direkt på skärmen för att sedan skriva ut den och bifoga med godset. Notera att om flera artiklar skickas tillsammans i samma leverans så måste varje enskild artikel åtföljas av sin egen serviceorder.

Serviceorder

Ångtvättmaskiner behöver underhållas bland annat genom att tömma ångpannan på vatten regelbundet. Vid daglig användning rekommenderas att tömma ångpannan före användning av ångtvättmaskinen. Annars räcker det att göra det en gång i veckan.

Vid upphettning av vatten kommer hårt vatten (kalkhaltigt vatten) att resultera i att kalkavlagringar bildas. Ansamlingar av kalk och andra mineraler kommer att orsaka problem med maskinen framför allt i kopplingar och rörliga delar som till exempel magnetventiler. För att bibehålla ångpannans funktion måste dessa kalkavlagringar elimineras.

Avkalkning ”Tömning av boilern”

Före tömning av boilern ska ångtvättmaskinen ha varit avslagen de senaste 5 timmarna för att minimera risken av brännskador på grund av varm vatten och övertryck. Under hela avkalkningsprocessen ska maskinen vara avslagen.

Börja med att placera ett uppsamlingskärl under maskinen och skruva bort tömningspluggen som sitter under maskinen. Vattnet som samlas i uppsamlingskärlet måste vara fritt från kalkavlagringar. Om det förekommer kalkrester behöver ångpannan tömmas oftare på vatten.

Återställning av underhållsintervall CALC

Slå till apparaten med huvudströmbrytaren (03) och knappen (07). Tryck ned knappen (07) på nytt och håll den nedtryckt i 10 sekunder. Texten CALC försvinner från displayen och visas vid nästa underhållsmoment.

Avställning

Ångpannans måste tömmas på vatten om den inte kommer att användas under en längre period eller semestertider för att säkerställa funktionalitet efter uppehållet.

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Den varma,kalla, förekomsten av kalk och andra mineral partiklar i vattnet kan orsaka smärre tekniska problem. Felsökning/orsaken till dessa problem bidrar till att avgöra huruvida apparaten kan åtgärdats av produkt innehavaren eller behöver reparerats av serviceteknikern.

Felmeddelanden

”All x” symbolen är ett meddelande som dyker upp på maskinens display och de kan antingen vara All1 och All2.All1

Denna varning indikerar att vattenpumpen är på något sätt blockerat. Om varningen dök upp efter avkalkningsprocessen ska du stänga av maskinen helt med On/Off knappen , vänta på 5 sekunder och starta maskinen igen. Om varningen uppstod under normala förhållanden kan det beror på defekt vattenpump, flottör, filter i vattentanken mm.

All2

Denna varning indikerar på att temperaturen i högtryckskärlet är högre än normal. Detta kan bero på bristfällig avkalkning av maskinen eller hög halt av kalk i vattnet. Kalkrester ansamlas runt värmeelementet och hindrar värmespridningen i boilern. Avkalka maskinen lite oftare eller använd vattenfilter (vattenmjukgörare). 

Produktbild - Tecnovap Evo 304 Water

Evo 304 Water

Serviceinformation & Instruktioner | Evo 304 Water

Spara ner serviceordern lokalt så går det att fylla i den direkt på skärmen för att sedan skriva ut den och bifoga med godset. Notera att om flera artiklar skickas tillsammans i samma leverans så måste varje enskild artikel åtföljas av sin egen serviceorder.

Serviceorder

Ångtvättmaskiner behöver underhållas bland annat genom att tömma ångpannan på vatten regelbundet. Vid daglig användning rekommenderas att tömma ångpannan före användning av ångtvättmaskinen. Annars räcker det att göra det en gång i veckan.

Vid upphettning av vatten kommer hårt vatten (kalkhaltigt vatten) att resultera i att kalkavlagringar bildas. Ansamlingar av kalk och andra mineraler kommer att orsaka problem med maskinen framför allt i kopplingar och rörliga delar som till exempel magnetventiler. För att bibehålla ångpannans funktion måste dessa kalkavlagringar elimineras.

Avkalkning ”Tömning av boilern”

Före tömning av boilern ska ångtvättmaskinen ha varit avslagen de senaste 5 timmarna för att minimera risken av brännskador på grund av varm vatten och övertryck. Under hela avkalkningsprocessen ska maskinen vara avslagen.

Börja med att placera ett uppsamlingskärl under maskinen och skruva bort tömningspluggen som sitter under maskinen. Vattnet som samlas i uppsamlingskärlet måste vara fritt från kalkavlagringar. Om det förekommer kalkrester behöver ångpannan tömmas oftare på vatten.

Återställning av underhållsintervall CALC

Slå till apparaten med huvudströmbrytaren (03) och knappen (07). Tryck ned knappen (07) på nytt och håll den nedtryckt i 10 sekunder. Texten CALC försvinner från displayen och visas vid nästa underhållsmoment.

Avställning

Ångpannans måste tömmas på vatten om den inte kommer att användas under en längre period eller semestertider för att säkerställa funktionalitet efter uppehållet.

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Den varma,kalla, förekomsten av kalk och andra mineral partiklar i vattnet kan orsaka smärre tekniska problem. Felsökning/orsaken till dessa problem bidrar till att avgöra huruvida apparaten kan åtgärdats av produkt innehavaren eller behöver reparerats av serviceteknikern.

Felmeddelanden

”All x” symbolen är ett meddelande som dyker upp på maskinens display och de kan antingen vara All1 och All2.All1

Denna varning indikerar att vattenpumpen är på något sätt blockerat. Om varningen dök upp efter avkalkningsprocessen ska du stänga av maskinen helt med On/Off knappen , vänta på 5 sekunder och starta maskinen igen. Om varningen uppstod under normala förhållanden kan det beror på defekt vattenpump, flottör, filter i vattentanken mm.

All2

Denna varning indikerar på att temperaturen i högtryckskärlet är högre än normal. Detta kan bero på bristfällig avkalkning av maskinen eller hög halt av kalk i vattnet. Kalkrester ansamlas runt värmeelementet och hindrar värmespridningen i boilern. Avkalka maskinen lite oftare eller använd vattenfilter (vattenmjukgörare).