Här finner du instruktioner som visar hur du startar din ångtvätt, hur du mäter vattenhårdhet och hur du avkalkar din Tecnovap ångtvätt.

Exempel: teknik och underhåll av en Tecnovap ångtvätt

  • Hur startar man ångtvätten?

  • Hur avkalkar jag ångtvätten?

  • Hur mäter jag vattenhårdheten?