Ångtvätten gör det möjligt för miljövänlig bilvård

Nu blir det snart förbjudet att tvätta bilar hemma!

Många kommuner inför nu förbud mot att tvätta bilar på gatan och garageuppfarten och orsaken är enkel. Tvättvattnet rinner orenat ner i dagvattenbrunnar och fortsätter sedan ut i sjöar och vattendrag. Mätningar gjorda av Svenskt Vatten visar att 5000 ton kemikalier och närmare 5000 ton tungmetaller som bly, krom, nickel, zink och koppar rinner ut i naturen på detta sätt.

Allt fler biltvättar går över till ånga.

I takt med att utsläppskraven blir allt hårdare ökar också intresset för ett miljövänligt alternativ – biltvätt med ånga utan kemikalier! Och fördelarna är många. Det behövs bara 5 liter vatten för att tvätta en bil med ånga jämfört med en vattentvätt där det går åt mer än 100 liter, eller en automattvätt som ofta förbrukar 400 liter vatten per bil.
Andra fördelar är att ångan kommer åt i alla de trånga skrymslen som finns på en bil. Den avlägsnar dessutom effektivt lukt från tobak, djur, urin, osv. Och tack vare att torktiden endast är 15 minuter är ångan ett bekvämt val när man behöver tvätta tygklädslar och dörrsidor.

En av de bilvårdsanläggningar i landet som gått över till ångtvätt är Future Car Care i Solna i Solna. Redan 2013 började dom tvätta kundernas bilar med ånga. Och med gott resultat, säger ägaren Alex Ghanati. Som dessutom är stolt innehavare av landets första Svanenmärkta handtvätt, tack vare ångan.