Malmö stad rensar ogräs med ånga

Malmö stad har som första svenska kommun investerat i ett aggregat för miljövänlig ogräsbekämpning. Malmö stad bekämpar ogräs på hårdgjorda ytor såsom torg och gångbanor med vattenånga – helt miljövänligt.

Ångan sprids genom ett aggregat som sitter fastmonterat på en liten traktor. Med hjälp av ett reglerbart aggregat kan man bekämpa ogräs på såväl smala som bredare ytor. Bakpå traktorn finns en vattentank som rymmer 300 liter vatten och räcker till ogräsbekämpning i två och en halvtimme.

I Malmö stad är det förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel och därför har serviceförvaltningen börjat använda denna helt miljövänliga metod i samarbete med gatukontoret som del i vårt gemensamma utvecklingsprojekt.

– Det här är ett försök och slår det väl ut kommer vi att skaffa fler, säger Hans Jeppsson driftledare på kommunteknik.

För mer information kontakta

Driftledare
Hans Jeppsson
Tel: 0703-436565

Informationsansvarig
Peter Adamsson
Tel: 0705-315169