Avisning av fartyg med vattenånga
Ångtvätt avisar fartyg skonsamt

Ett nedisat fartyg kan öka i vikt med flera hundratals ton, vilket höjer tyngdpunkten så mycket att stabiliteten försämras och ökar risken för att fartyget ska slå runt. Särskilt i sjögång med hård vind och stora vågor. Men det är inte bara vikten som påverkas, även möjligheten att styra begränsas när fartyget täcks av ispansar och risken är också stor att all utrustning slutar fungera.

Nedisning försöker man vanligtvis åtgärda genom att med olika verktyg hacka bort isen. Ett mycket tidskrävande och ofta farligt arbete.

Men det finns en snabb metod att bli kvitt isen.

Och här är det ryska lastfartyget Nigar G ett bra exempel, som helt nedisat anlöpte Karleby hamn i Finland och endast 12 timmar senare kunde lämna hamnen helt avisat. Hur gick det till?

Jo, med hjälp av 2 man och ångmaskiner, som levererar 180-gradig het ånga under högt tryck. Och enligt styrman ombord, skulle det arbetet tagit minst 3 dygn för 10 man med isbillar, släggor, yxor och hackor. Verktyg som dessutom, till skillnad från ånga, nästan alltid orsakar skador på målning och underlag.

Fartygets kortare tid i hamnen tack vare ångan var förstås också en stor fördel rent ekonomiskt för rederiet.