Hur konstigt det än kan låta blir din bil en riktig miljöbov när du tvättar den hemma på gatan. Och orsaken är enkel. Tvättvattnet rinner orenat rakt ner i gatubrunnar och fortsätter sedan ut i sjöar och vattendrag. Kort sagt är detta en katastrof för miljön. Men det finns en lösning, ångtvättning av bilen.

Gjorda mätningar på uppdrag av Svenskt Vatten och landets kommuner visar att 5000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax rinner ut i naturen på detta sätt varje år. Ovanpå det så tillkommer 2000 ton olja och 5000 ton tungmetaller.

Kommunala förbud mot biltvätt hemma

Många kommuner inför nu förbud mot att tvätta bilar på gatan och garageuppfarten. I takt med att utsläppskraven för förorenat vatten blir hårdare ökar också intresset för andra sätt att tvätta bilen och där är ånga ett av de alternativ som bäst kombinerar effektivitet med miljövänlighet.

Att tvätta en normalsmutsig bil med ånga förbrukar nämligen inte mer än c:a 5 liter vatten. Jämför det med en vanlig handtvätt där det går åt mer än 100 liter vatten. Ytterligare jämförelser kan göras med en automattvätt som kan förbruka upp till 400 liter per bil.

5 l

ångtvättning

100 l

vanlig handtvätt

400 l

automattvätt

Biltvätt med ånga

Med ångtvätt kan bilen tvättas var som helst där det finns tillgång till ström. Vattenspillet är så litet att det kan torkas upp med trasa eller microduk. Du behöver med andra ord inte fundera på att det ska rinna vatten med bilschampo eller avfettning ner i dagbrunnen.

Den låga vattenanvändningen tillsammans med det faktum att man inte behöver oljeavskiljare när man tvättar med ånga gör att företag som idag erbjuder biltvätt och bilvård ser ångtvättar som ett huvudalternativ.

En annan fördel med ångan är att den kommer åt i bilens trånga och svåråtkomliga utrymmen berättar Max Taheri på Tecnovap Scandinavia

Ångan avlägsnar dessutom effektivt alla oönskade lukter från exempelvis tobak och djur. Tack vare den korta torktiden är ångan ett utmärkt val när man behöver tvätta bilens textila ytor så som säten och dörrsidor.  Företag som är beroende av att fordonet kan användas så fort som möjligt igen uppskattar den snabba torktiden.

Allt fler bilvårdsanläggningar går nu över till ångtvätt och där är Future Car Care i Solna ett mycket bra exempel som redan 2013 gick över till att tvätta sina kunders bilar med ånga.

Och med gott resultat, säger ägaren Alex Ghanati

Alex är dessutom stolt ägare till landets första Svanmärkta handtvätt för bilar.