GastroNord 24-27 april 2018

Restauranger och hotell är aldrig så rena som när de städas med ånga.

Ångtvättar underlättar för den som städar då ångan kommer åt även där det är trångt, som i hörn, vid gångjärn och runt kranar. Fläckar av socker och fett tas bort på sekunder och textilier torra på minuter efter rengöring.

Resturangkökens halkfria golv blir äntligen riktigt rena tack vare den heta ångan. Ångan är även perfekt för att göra ren kyl- och frysutrymmen.

Det bästa av allt är att behovet av kemikalier minskar drastiskt tack vare effektiv och miljövänlig ånga.

Läs gärna mer här och kom gärna till vår monter på GastroNord och se hur vi löser hygienproblemen på restauranger!

 

Avisning av fartyg med vattenånga
Ångtvätt avisar fartyg skonsamt

Ett nedisat fartyg kan öka i vikt med flera hundratals ton, vilket höjer tyngdpunkten så mycket att stabiliteten försämras och ökar risken för att fartyget ska slå runt. Särskilt i sjögång med hård vind och stora vågor. Men det är inte bara vikten som påverkas, även möjligheten att styra begränsas när fartyget täcks av ispansar och risken är också stor att all utrustning slutar fungera.

Nedisning försöker man vanligtvis åtgärda genom att med olika verktyg hacka bort isen. Ett mycket tidskrävande och ofta farligt arbete.
Läs mer

Ångtvätten gör det möjligt för miljövänlig bilvård

Nu blir det snart förbjudet att tvätta bilar hemma!

Många kommuner inför nu förbud mot att tvätta bilar på gatan och garageuppfarten och orsaken är enkel. Tvättvattnet rinner orenat ner i dagvattenbrunnar och fortsätter sedan ut i sjöar och vattendrag. Mätningar gjorda av Svenskt Vatten visar att 5000 ton kemikalier och närmare 5000 ton tungmetaller som bly, krom, nickel, zink och koppar rinner ut i naturen på detta sätt.

Läs mer