Prefab-fasader tvättas bäst med ånga

… då slipper man problemet att fukt tränger in i fastigheten.

Det finns idag flera exempel på branscher där man gått över till ångtvätt. Vården, livsmedelsbranschen, verkstad, industri, hotell, restauranger och simhallar, är bara några där man valt bort högtryckstvättarna till förmån för ångan.

Till dessa branscher kan man nu addera byggbranschen där ångan löste ett problem som Byggbyrån i Göteborg brottades med att för uppdragsgivaren Strängbetong tvätta ett 60 meter högt hus med fasader av prefabricerade byggelement i betong.

Att vi fastnade för ånga berodde helt enkelt på att en högtryckstvätt troligen skulle innebära problem. Eftersom det höga trycket kan få vatten att tränga in mellan byggelementen är risken också stor att det bildas fukt i fastigheten.

Ett annat problem är de stora mängderna spillvatten som en högtryckstvätt orsakar. Ofta med onödiga kostnader som följd, eftersom vattnet kan vara både svårt och tidskrävande att suga upp.

Tack vare ångtvätten slapp vi allt detta. Arbetet blev också enklare och vi behövde inte använda några kemikalier för att få det riktigt rent. Bara fördelar alltså, såväl ekonomiskt som miljömässigt, så jag kan lugnt rekommendera Tecnovap och deras ångtvättar. Och samtidigt tacka för den fina service vi fått, säger Rasmus Rydblom, VD på AB Byggbyrån.

Rasmus påpekar att valet av Steam Box Industrial föll sig helt naturligt då företagets uttalade målsättning är att enbart använda produkter som gör det möjligt att genomföra alla projekt och entreprenader med största möjliga
miljöhänsyn.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *