SpaceVac – det smarta systemet för städning på höga höjder

Prisbelönad höghöjdsstädning med SpacevVac

Det fanns en tid när det krävdes stegar, byggställningar och liftar för att rengöra svåråtkomliga städytor på höga höjder. Något som ofta var krångligt och i vissa fall även personalkrävande. Inte sällan fick dessutom delar av verksamheten stängas ner under tiden som det skulle städas. Sedan SpaceVac introducerades på marknaden är dessa dagar tack och lov förbi.

SpaceVac är ett prisbelönat dammsugarsystem för höghöjdsstädning. Det vill säga för rengöring på höga höjder. Med ultralätta och vridstyva dammsugarrör av kolfiber går det att dammsuga och rengöra ytor så högt upp som 20 meter. En enda person kan sköta arbetet från marknivå, vilket helt eliminerar risken för fallolyckor. 

Viktiga fördelar med SpaceVac

  • Lättanvänt, vem som helst kan lära sig att hantera systemet
  • En person kan transportera, montera och sköta utrustningen på egen hand
  • Tidsbesparande
  • Reducerar behovet av driftsstopp
  • Städning kan ske mera regelbundet
  • Eliminerar fallolyckor helt
  • Kostnadsbesparande

Höghöjdsstädning utomhus med SpacevVac

Effektivt både inomhus och utomhus

SpaceVac fungerar för städning och rengöring av de flesta ytor på höga höjder. Exempelvis armaturer, balkar, väggar, innertak, fläktar och ventilationsrör. Men också utomhus på tak, i hängrännor och liknande. Systemet har flera specialanpassade munstycken som gör det möjligt att göra rent, även där det annars kan vara svåråtkomligt.

Eliminerar risken för bränder och dammexplosioner

På exempelvis bagerier, sågverk, tryckerier och i industrimiljöer som orsakar mycket damm i luften finns risken att damm som samlas kan antändas och därmed starta bränder. Ett inte lika känt fenomen, men som kanske till och med är ännu farligare, är dammexplosioner. Dessa kan uppstå när luften innehåller mycket damm, samtidigt som det också finns stora dammansamligar på otillgängliga platser.

Det behövs bara en mycket liten gnista för att en livsfarlig dammexplosion ska inträffa under sådana omständigheter. Vid regelbunden städning med SpaceVac-systemet går det att kraftigt minimera risken för bränder och dammexplosioner. 

Effwektiv höghöjdsstädning med SpacevVac

Förebygger allergier och andningsproblem

Ett annat problem är att damm kan orsaka allergier och andningssvårigheter. Detta bekräftas också av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i till exempel skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Där rekommenderas att storstädning bör ske återkommande under året och då bland annat omfatta väggar med grov struktur, högt belägna ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textilinredning, med mera. 

Hjälpmedel som kamera, bärsele och spegelglasögon finns

För att underlätta så mycket som möjligt för den som använder systemet erbjuder vi ett antal smarta hjälpmedel. Bland annat kan en trådlös kamera monteras framme vid dammsugarmunstycket. Tillsammans med den tillhörande skärmen innebär det att användaren får en god överblick över rengörings arbetet. Videobilden kan dessutom sändas vidare till vilken dator eller telefon som helst.

Bärselen med namnet SpaceSuit är ett annat mycket användbart hjälpmedel. Den gör det lättare att balansera dammsugarrören på höjden och avlastar även vikten under längre pass. Sedan har vi spegelglasögonen som innebär att användaren inte hela tiden måste titta upp och därmed ha nacken böjd bakåt under långa stunder. På så sätt undviks en obekväm och påfrestande arbetsställning.

Höghöjdsstädning med SpacevVac

Så använder du SpaceVac för höghöjdsstädning

Vem som helst kan lära sig att använda SpaceVac-systemet på kort tid. Grundprincipen skiljer sig nämligen inte nämnvärt från att använda en vanlig dammsugare. Det som kan ta ett tag att vänja sig vid är att balansera det långa dammsugarröret. Men, det är något som de flesta kan lära sig på kort tid. 

Dammsugarröret består av flera kortare rör som monteras i varandra. Ett användbart tips är därför att bygga höjden på dammsugarrören underifrån. Det kan nämligen vara ganska svårt att resa ett flera meter långt dammsugarrör som ligger utsträckt på marken.

SpaceVac finns i tre olika utföranden

SpaceVac inomhus-system

SpaceVac utomhus-system

SpaceVac Atex-system för explosionsfarlig atmosfär

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *