Damm ökar risken för allvarliga bränder!

Det behövs bara en gnista för att damm på ett ventilationsrör ska antändas och utvecklas till en explosionsartad brand. Explosionen sprider det brandfarliga dammet över ett större område och orsakar då lätt allvarliga bränder, med stora materiella skador och personskador som följd.

Dammiga lysrör också en brandfara.

Ett dammigt lysrör innebär alltid en stor brandrisk och särskilt när det blinkar eller glöder för då stiger temperaturen mycket kraftigt, vilket lätt får dammet att fatta eld. En eld som dessvärre ofta sprider sig, visar erfarenheten.

Damm är dessutom farligt för hälsan.

Dammpartiklar är tillräckligt små för att andas in, men samtidigt så små att de inte andas ut igen och därför fastnar i lungorna. Vilket ökar risken för allvarliga skador på lungvävnaderna med symptom som liknar lunginflammation. Särskilt om man andas in dammet under en längre tid. Vissa typer av dammpartiklar kan också orsaka svårartad cancer.

Vad kan man göra för att minska riskerna?

Att damm innebär stora risker, är alltså konstaterat. Hur avlägsnar man då damm från högt belägna lysrör, taklampor och ventilationsrör utan att riskera en fallolycka, vilket lätt inträffar när man städar på hög höjd med stegar och olika lyftanordningar.

Lösningen på problemet heter SpaceVac.

SpaceVac ger städpersonalen möjlighet att rengöra från marknivå tack vare en imponerande räckvidd på hela 16 meter med full sugeffekt.
– Ingen mer risk för fallolyckor och tack vare SpaceVac har vi lyckats kapa tiden för att städa en gymnastiksal med närmare 80%, säger Thomas Johansson på Serviceförvaltningen i Östersund.
En annan fördel med SpaceVac är att systemet även lämpar sig utmärkt för rengöring utomhus. Som när man behöver göra rent hängrännor, till exempel.

Nedan finner du produkterna vi erbjuder från SpaceVac

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring vilken utrustning som passar bäst för er verksamhet.