Utmaningar för lokalansvariga inom matindustrin

Matindustrin, specifikt de inom förvaring och produktion av mat, har länge haft specifika utmaningar för att hålla en ren och hygienisk miljö utan risk för att föroreningar letar sig in i mathanteringen.

Dessa föroreningar kan innehålla damm och bilda en miljö där skadedjur och insekter trivs.

I tillägg är lokalerna ofta svåra och tidskrävande att rengöra om man saknar rätt utrustning. Specifika utmaningar är:

  • Lokalerna är ofta stora
  • Lokalerna har högt i tak
  • Det sitter ofta rör och kabelrännor utmed taket (och därmed på hög höjd).

Dessa faktorer tillsammans gör att det är svårt att se vart man ska städa, vilket gör att det tar lång tid. Och tyvärr, så kan städningen bli farlig att utföra för personalen om rätt utrustning saknas.

Exempel 1: ett ineffektivt och dyrt sätt att höghöjdsstäda

  • Personalstyrka: 2 personer och en saxlift
  • Tidsåtgång: 300 timmar
  • Yta möjlig att rengöra: c:a 60%

Exempel 2: ett tidseffektivt och billigare sätt att höghöjdsstäda (SpaceVac-metoden)

  • Personalstyrka: 2 personer var och en utrustade med SpaceVac-utrustning
  • Tidsåtgång: 80 timmar (d.v.s 220 sparade timmar gentemot den ”gamla” metoden)
  • Yta möjlig att rengöra: 100%

Vad skulle ni kunna göra med de insparade 220 timmarna?

Vill du läsa mer och få ytterligare information? Ta då gärna del av den case studie som Lantmännen i finland gjorde på ett av deras bakeri (studien är på engelska). Det är därifrån vi tagit de specifika exemplena ovan.

Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss med frågor. Vi hjälper dig gärna att effektivisera er städning och rengöring.

Exempel på företag inom matindustrin som använder SpaceVac

 

Nedan finner du våra SpaveVac-produkter. Höghöjdsstädning inomhus, höghöjdsstädning utomhus och höghöjdsstädning i explosionsfarlig miljö. Läs gärna och återkom vid frågor.