Ångrengöring på hotell

Ledande aktör inom hållbarhet

Redan 1994 började Scandic sitt miljöarbete och har sedan 1996 mätt vattenförbrukningen på sina hotell. Vid mätningarnas start förbrukades 240 liter vatten per gäst och dygn. Tio år senare var förbrukningen nere på 209 liter per gäst och dygn vilket är klart under gränsen för det som krävs för att få Svanenmärka sina hotell. Vattenförbrukningen har minskats tack vare flera åtgärder, som till exempel kranar med sensorer och snålspolande toaletter.

Många hotell har också investerat i ångtvättar för hela eller delar av städningen och 2010 hade vattenförbrukningen gått ner till 194 liter per gästnatt. Scandic Hotels i Norden uppmärksammades för sitt miljöarbete 2011 då de fick Nordiska Rådets natur och miljöpris.

Minskar användningen av kemikalier.

Peter Lundell, Scandic Anglais:

-Inköpen av ångtvättarna var ett led i Scandics miljöarbete. Det som lockade oss var den låga vattenförbrukningen och att kemikalier så gott som kunde uteslutas. De största problemen var badrummen och de publika toaletterna och därför började vi med ånga där. Med tiden har vi utökat de områden vi städar med ånga eftersom det fungerar så bra.   Förbrukningen av kemikalier har också minskat. Och tack vare att badrummen och toaletterna nu blivit renare går det snabbare att städa och vi sparar både tid och pengar, och vatten också för den delen.

Ångtvättar – en del i miljöarbetet.

De olika ångtvättarna som Scandic Anglais har är

  • en liten och kraftfull ångtvätt på alla städvagnar.
  • en ångtvätt speciellt avsedd för golvtvätt och mattvätt som gör rent bland annat klinkergolv, heltäckningsmattor, halksäkra golv, trägolv och plastgolv.
  • en större ångtvätt med högre tryck och mer effekt till köket som håller hela köket inklusive kylar, frysar, ugnar, stekytor  och beredningsbänkar rena.

Tecnovaps ångtvättar producerar torr het ånga under högt tryck. Just trycket gör att ångan kommer åt i alla vrår och skrymslen som annars är svåra att göra rena. Den höga temperaturen gör att smutsen effektivt löses upp. Ångans temperatur är också tillräckligt hög för att bakterier, mögel och kvalster ska dö.

– Jag kan verkligen rekommendera att använda ångtvättarna från Tecnovap. Vi sparar vatten och pengar. Vi använder nästan inga kemikalier, vilket är bra både för miljön och personalens hälsa. Det går fortare att städa. Det blir renare. Gästerna är nöjdare. Det är bara fördelar, sammanfattar Peter Lundell.

Svanenmärkta hotell

1993 beslutade sig Scandic för att bli en ledande aktör inom hållbarhet och driva utvecklingen av hållbarhet inom branschen.

Ånga i hotell och restaurangmiljö är idealiskt eftersom ånga kan nyttjas till så mycket och dessutom är miljövänligt. Först med ånga bland Scandics hotell var Scandic Anglais i centrala Stockholm.

Scandic

Scandic är den största hotelloperatören i Norden med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 44 000 hotellrum i drift eller under utveckling i sju länder.

Varje dag jobbar våra medarbetare mot ett enda mål: att våra gäster ska känna sig välkomna hos oss oavsett om de kommer för att bo, umgås med vänner eller arbeta.

Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ’best hotel brand’ i Norden (BDRC).

Webbsida: scandichotels.se