SpaceVac High Voltage 50 mm

SpaceVAc High Voltage har utformats specifikt för användning i miljöer där det finns högspänning och där våra andra SpaceVac-system är förbjudna att använda.

Rör och tillbehör är anpassade och certifierade för att stå emot spänningar upp till 50 000 volt. Ändå är de lätta, vridstyva och tåliga, som våra andra rör.

Med SpaceVac High Voltage når du upp till cirka 9,5 meters höjd.