SpaceVac ATEX Ultra 38 mm

Atex Ultra  är tillverkad för att kunna användas i miljöer där det föreligger brand- och explosionsrisk, samtidigt som behovet finns att komma extra högt upp. Något som är möjligt tack vare unikt lätta och vridstyva dammsugarrör.

Systemet har en mängd antistatiska tillbehör som uppfyller Atex-standard för att effektiv och säker rengöring ska vara möjlig även i miljöer där det förekommer brand- och expositionsrisk.

Med Atex Ultra når du höjder på 15-20 meter.