SpaceVac Classic 50 mm

SpaceVac Classic för utomhusbruk är framtaget för rengöring och underhåll av tak, hängrännor, stuprör, fönsterbläck och liknande.

Rören har en diameter på 50 mm vilket gör att de kan suga upp större skräp som löv, mossa, jord, med mera. Till systemet finns flera slitstarka tillbehör i aluminium, Men tillbehören går systemet att anpassa utefter just era specifika behov.

Med SpaceVac Classic för utomhusbruk kan du nå upp till en höjd över 11 meter.