SpaceVac ATEX Pro 38 mm

Atex PRO är tillverkad för att kunna användas i miljöer där det föreligger brand- och explosionsrisk.

Systemet har en mängd antistatiska tillbehör som uppfyller Atex-standard för att effektiv och säker  rengöring ska vara möjlig även i miljöer där det förekommer brand- och expositionsrisk.

Samtidigt erbjuder Atex PRO samma hållbarhet smidighet som våra övriga system.

Den maximala arbetshöjden för Atex PRO är cirka 10 meter.