Vanliga frågor och svar

Vid 6 bars tryck kokar vatten först vid 160°C, långt över vattnets normala ångbildningstemperatur på 100°C som ger fuktig ånga. Förenklat kan sägas att ju mer temperaturen på ångan ökar desto mindre vatten kommer den att innehålla. Den ånga som Tecnovaps maskiner ger innehåller endast cirka 5 % vatten.

Rengöringen lämnar alltså så små mängder fukt efter sig att till och med textila ytor är torra på cirka 15 minuter. Den korta torktiden utesluter problemet med mögelsporer och andra mikrober som annars hinner börja växa till.

Ett högre tryck ökar vattnets kokpunkt, (t.ex. vid 6 bars tryck kokar vatten vid 160°C och vid 10 bars tryck kokar det vid 180°C ), och ju högre temperatur på ångan, desto effektivare blir rengöringen. Ångtrycket i Tecnovaps maskiner ligger mellan 6 och 10 bar. Billigare ångtvättar når sällan upp i samma höga tryck, och når därför inte heller samma höga temperatur på ångan.

Ja det är det! Den överhettade ångan eliminerar effektivt även de svåraste fläckarna som t.ex. fett, olja, tuggummi, socker, choklad, klister, vax, mögel etc. Ångan lossar smutsen från underlaget som sedan antingen sugs upp eller torkas upp med trasa.

En del av Tecnovaps maskiner har en separat behållare för rengöringsmedel för användare som regelmässigt jobbar med extremt smutsade och fläckade ytor. Rengöringsmedlet värms upp till cirka 100°C. Värmen gör att rengöringsmedlet blir mer effektivt än när det används kallt och det går därför åt mindre mängder.

Ångan är en kemikaliefri process. Ångan produceras av kranvatten och de ofta miljöskadliga och allergiframkallande kemikalierna kan uteslutas. Ånga är en tidseffektiv metod. Renligheten blir högre och rengöringsintervallen kan utökas.

Ånga är allergivänlig rengöring. De höga temperaturerna är mycket effektiva för att eliminera kvalster, sporer och mögel liksom spår av pälsdjur.

Ånga har en högre effektivitetsgrad än rengöring med kemikalier vilket betyder att det blir renare än med kemikalier. Ångan lämnar inga rester efter sig där ny smuts kan få fäste vilket är fallet med kemikalier. Ångmaskinernas design tillsammans med det omfattande utbudet av tillbehör säkrar en ergonomiskt riktig arbetsställning utan snedbelastningar.

Ytterligare en fördel med alla tillbehör är att det finns ett tillbehör för att rengöra i stort sett vilken yta som helst, hur svåråtkomlig den än kan vara.

Rengöring med Supersteam är djuprengöring. Den höga värmen gör att porerna i underlaget öppnas (samtidigt som ytsmutsen lösgörs) och därmed kommer också mer djupt liggande smuts att avlägsnas. Den här processen leder till ett enastående resultat oavsett vilken yta som rengörs, industriella och kommersiella lokaler, fordon, kontorslokaler eller bostadsmiljöer.

Ja, det kan den.

Ångans temperatur precis i munstyckets utlopp är mycket hög. Hålls munstycket mycket nära, eller trycks direkt emot, t.ex. handen så resulterar det i brännskador. Var därför uppmärksam på hur munstycket riktas. Det får ALDRIG riktas mot människor eller djur. Alla delar på maskinen som kommer i kontakt med ångan, slangar, kopplingar och munstycken, blir varma, vissa delar t.o.m. mycket varma, så försiktighet skall iakttagas. Vidrör aldrig de delarna under eller direkt efter användandet.

Partiklarna i ångan har kapacitet att rengöra djupare ner i ytan än traditionella metoder, partiklarna bryter ner smutsen på basnivå. Detta ger inte bara maximal rengöringseffektivitet utan också en desinficerad yta tack vare att temperaturen dödar bakterier och andra mikroorganismer djupt ner i ytan. Ofta är det enda som behövs till rengöringen vanligt kranvatten, dvs. processen lämnar inga rester av kemikalier efter sig. Ånga är ett miljövänligt rengöringsalternativ, ideal i utrymmen med höga krav på hygien.

Effekt mäts i watt och ju högre watt desto mer effekt. Effekten bestämmer hur mycket kraft, fart, värme, ljus etc. som föremålet ger (t.ex. hur mycket ljus en 25W glödlampa ger jämfört med en 60W glödlampa). Det är samma sak med Tecnovaps maskiner. En maskin med en effekt på t.ex. 2400W är dubbelt så kraftfull jämfört med en maskin på 1200W. Högre effekt på ångpannan gör att vattnet kokar upp snabbare, högre effekt på dammsugaren gör att den suger mer (allt annat lika).

Maskinen är utrustad med två vattenbehållare. Vatten fylls på i påfyllningsbehållaren varifrån det sedan pumpas över till den andra behållaren (ångpannan) där det kokas under tryck. Det är just detta, att vatten fylls på i en separat behållare och inte direkt i ångpannan, som möjliggör ett oavbrutet användande av maskinen till skillnad från maskiner med bara en vattenbehållare (ångpannan).

I maskiner med bara en vattenbehållare (ångpannan) fylls vattnet på direkt i ångpannan där det kokas under tryck. Med bara en behållare går det inte att fylla på medan maskinen används.

När vattnet är slut måste maskinen stängas av och det uppbyggda trycket måste sakta och försiktigt släppas ut innan nytt vatten kan fyllas på och maskinen kan koka upp det. Hela påfyllningsprocessen i en maskin med bara en vattenbehållare brukar ta cirka 20 minuter. Maskiner med 2-tanksystem är ofta av bättre kvalitet eftersom de är gjorda för ett kontinuerligt brukande.

En tryckmätare hjälper dig att veta att din maskin fungerar som den ska genom att den visar att trycket ligger i närheten av sitt ideala arbetstryck. På så sätt vet du alltid att allt fungerar precis som det ska.

Fördelen med att kunna reglera ångtrycket är att även känsliga ytor kan rengöras med ånga. Mer delikata ytor, som silke och ytor som är riktigt vattenkänsliga, kan skadas om fullt tryck på ångan används.

Minskas trycket blir ångan torrare pga. minskad kondens.
På de maskiner som är utrustade med ett reglage för ångtrycket så sitter det antingen direkt på maskinen, eller direkt på handtaget vilket betyder att du kan justera ångtrycket med ett fingertryck vid behov.

Absolut, det går att boka en tid för att få en grundlig genomgång av hur maskinen fungerar samt vad varje tillbehör och munstycke är bäst lämpat för. Mängden tillbehör kan verka överväldigande men det är för att det alltid skall finnas ett munstycke som passar för att rengöra vad det än månde vara. När maskinen väl börjar användas så går det ganska fort att lära sig välja rätt munstycke.

Ja, ångtvättar av hög kvalitet är mycket säkra och enkla att använda naturligtvis under förutsättning (som med vilket verktyg eller maskin som helst) att den används på rätt sätt. Fråga din återförsäljare för detaljerade instruktioner om hur du använder din maskin med alla sina tillbehör.

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.

Bara genom att titta på en maskin är det svårt att se om den är av bättre eller sämre kvalitet, eller vilken kvalitet det är på de ingående delarna. Det är därför viktigt att tillverkaren lämnar en detaljerad specifikation över maskinens karakteristika.
Ångpannan är den viktigaste komponenten i en ångrengöringsmaskin och måste vara utomordentligt välgjord.

Den skall hålla både för ett oavbrutet användande dagligen men även för många års användande. De bästa ångpannorna är tillverkade i rostfritt syrafast stål, är självrengörande och har en lång garantitid. Ytterligare ett stort plus är ångpannor som har utbytbara värmeelement. Fördelen med det är att om värmeelementet går sönder så behöver inte hela ångpannan bytas ut.

Maskiner med fast monterad slang har en tendens att behöva repareras oftare eftersom de skadas lättare. Löstagbara accessoarer och slangar gör dessutom att transport och förvaring underlättas.

Genom att följa bruksanvisningen gällande handhavandet av maskinen och med rätt underhåll kan din ångrengöringsmaskin hålla i mer än 10 år.

Tecnovaps maskiner använder Supersteam, en mycket het och i stort sett torr ånga. Fördelarna är flera. Att ångan är het, mellan 150 och 180°C, innebär att porerna i ytan öppnar sig och därför kan även djupt ingrodd smuts avlägsnas. Men den höga temperaturen på ångan avlägsnar inte bara den synliga smutsen utan även den osynliga smutsen såsom mikroorganismer och odörer.

Att ångan är torr betyder att rengöringen inte lämnar vatten efter sig som måste torkas upp, till och med textilier är helt torra på endast cirka 15 minuter. Och den korta torktiden ger inte mikroorganismer någon chans att börja växa igen.

Till Tecnovaps maskiner finns ett brett utbud av högkvalitativa munstycken anpassade till rengöring av alla upptänkliga ytor vilket leder till att maskinen kan nyttjas effektivare. Supersteam rengör med ett strålande bra result oavsett vilken yta som rengörs, t.ex. trånga vrår och omöjliga hörn, hårt smutsade golv och ingrodda fläckar på textilier. Tecnovaps maskiner är gjorda för att tåla ett tufft dagligt användande i kommersiellt bruk.

De har en mycket gedigen ångpanna av rostfritt syrafast stål med utbytbara värmeelement och TrueTemp™-teknologi som garanterar en konstant temperatur på ångan. Sammanfattningsvis följer ett antal punkter som bör beaktas vid valet av ångrengöringsmaskin:

 • Temperaturen på ångan – bör inte understiga 150°C
 • Möjligheten att reglera ångflödet – ökar användningsområdet
 • Utbudet av munstycken och andra tillbehör – fler munstycken ökar användningsområdet
 • Kvaliteten – både på maskinen och dess delar samt på tillbehören
 • 2-tanksystem – garanterar ett oavbrutet användande
 • Garantitiden på ångpannan – Tecnovaps ångpannor har 10 års garanti
 • Längd på anslutningskabel och ång/sugslang
 • Lättmanövrerad – stora hjul underlättar förflyttning
 • Antalet tillbehör som följer med som standard
 • Maskinens prestanda, tålighet, reparationsintervall och livstid
 • Maskinens isolering och elinstallationer skall vara av högsta kvalitet och dimensionerade för ett långvarigt och ihållande brukande
 • Säkerhetsutrustningen skall inkludera i alla fall två säkerhetsventiler på ångpannan.
 • Tecnovaps maskiner är utrustade med minst fem separata säkerhetssystem

Nej, inte under några som helst omständigheter skall kemikalier blandas med vattnet i maskinen. Rengöringsmedel i brukslösning får endast fyllas på i de maskiner som är utrustade med en separat behållare för rengöringsmedel. Blandas rengöringsmedel med vattnet kan maskinen skadas och garantin upphör att gälla. Inte heller för att rengöra maskinen behövs några kemprodukter, det räcker med bara vatten.

För att förbättra resultatet vid rengöring av mycket hårt smutsade ytor med en maskin som inte har kembehållare sprejas ytan först med t.ex. såpa. Låt såpan verka en kort stund innan ytan behandlas med ånga. Om rengöringsmedel behövs rekommenderas naturliga ytaktiva medel som t.ex. såpa.

En ångrengöringsmaskin av bra kvalitet rengör så effektivt att traditionell städning med olika kemikalier för olika ytor kan uteslutas. Istället fylls maskinen på med endast kranvatten. Den heta ångan öppnar upp porerna i materialet och möjliggör en riktig djuprengöring helt utan kemikalier. Rengöringsmedel lämnar rester efter sig där ny smuts får fäste. Utesluts rengöringsmedel förlängs städintervallen eftersom det tar längre tid för ny smuts att få fäste.

Tack vare det breda utbudet av tillbehör finns det inga ytor som blir för svåra att rengöra.

Trycket på ångan fungerar som tryckluft och blåser rent även i de minsta och mest svåråtkomliga skrymslen och prång. Till modeller utan sug torkas den lösgjorda smutsen enkelt upp med en trasa. På flera munstycken finns möjlighet att fästa trasan direkt på munstycket för att på så sätt avlägsna den lösgjorda smutsen i samband med lösgörandet.

Tecnovap har också en ångmopp som snabbt och effektitv rengör golv, väggar och tak. Ångmoppen använder också Supersteam vilket garanterar en desinficerad yta utan vatten som rinner, hala golv eller rester av kemikalier.

Nej, absolut inte, behållaren töms vid behov eller om maskinen inte skall användas under en längre period (några veckor).

Nej, det går inte men kontakta våran servicetekniker för att prata om precis vad det är du behöver så kan han hjälpa till med att ta fram precis det som behövs. Han redan har tagit fram flera olika specialmunstycken åt kunder som haft speciella behov.

Nej, det går inte men kontakta våran servicetekniker för att prata om precis vad det är du behöver så kan han hjälpa till med att ta fram precis det som behövs. Han redan har tagit fram flera olika specialmunstycken åt kunder som haft speciella behov.

Nej det gör det inte. Vid köp av en maskin som är utrustad med en behållare för rengöringsmedel så går säljaren noga igenom vilka medel som kan användas, och vilka som INTE kan användas. Önskas hjälp vid ett senare tillfälle är det bara att kontakta antingen Tecnovap eller en återförsäljare.

Trefasmaskiner är avsevärt mer potenta än enfasmaskiner. De ger högre temperatur, större ångvolym och högre tryck. Huvudsakligen, men inte uteslutande, används trefasmaskiner inom industrin.

Tecnovap har både mobila trefasmaskiner samt maskiner avsedda för fast montering. Direkt vattentillförsel är möjligt även på de mobila enheterna. Steam Brush Conveyor Belt Cleaner fungerar tillsammans med trefasmaskiner.

Tidiga ångmaskiner hade en ångpanna med tryckventil och med påfyllning direkt i ångpannan där vattnet kokades. När ångan var slut skulle pannan svalna, trycket släppas ut, nytt vatten fyllas på för att sedan kokas upp.

Efter denna något omständliga och tidsödande processen var maskinen klar att åter användas. Nya maskiner har ett 2-tanksystem med en separat vattenbehållare där vatten fylls på och varifrån vattnet pumpas över till ångpannan, alltså finns ingen direkt access till ångpannan och ingen tryckventil behövs.

Vatten kan fyllas på allt efter behov i vattenbehållaren mao. inga avbrott i städningen. Alla Tecnovaps maskiner och Duplex golvrengöringsmaskiner använder den här tekniken.

Framförallt för att avbrott pga. väntetider vid påfyllningen utesluts. Istället för att avbryta och ”börja om från början” varje gång ångan tar slut fylls vatten på allt efter behov i vattentanken.

Den separata vattenpåfyllningen gör att ångpannan hela tiden har tillgång till vatten för att producera ånga (så länge som det finns vatten i vattentanken förstås!).

En annan fördel är att ångpannans storlek kan hållas nere vilket ger avsevärt kortare uppvärmningstider. Maskinen kan användas utan avbrott timme efter timme efter timme.

Ja och nej, ja om systemet är självrengörande, nej om det inte är det. Det finns två vanliga system för ångpannans sensor som känner av vattennivån. Det ena systemet är en elektronisk avkännare som sänder en signal till vattenpumpen när vattennivån understiger en viss nivå.

Det andra systemet består av en flottör inuti pannan (ungefär som i en toalett). Båda systemen uppnår det samma men med den elektroniska sensorn kan avlagringar göra att sensorn inte reagerar som den ska.

Det är därför viktigt att en ångpanna med det här systemet är självrengörande precis som systemet med flottören är. Alla Tecnovaps maskiner har en självrengörande elektronisk sensor och alla Duplexmaskiner har en självrengörande flottör.

När ångan lösgjort smutsen behövs i de flest fall att smutsen samlas upp också. Med en våtdammsugare sugs den lösgjorda smutsen upp i samma rörelse vilket spara både tid och arbetsinsats. En annan fördel är att torktiden minimeras, ytan kan tas i bruk omedelbart efter rengöringen.

I de flesta fall är ånga mer än tillräckligt och ger en helt kemikaliefri rengöring men i vissa fall kan en specialkemikalie snabba på processen. Förutom vissa specialapplikationer (t.ex. tuggummi och klotter) kan en viss tillsats av kemikalier vara nödvändig för hårt smutsade ytor.

Rengöringsmedlet som maskinerna använder värms upp till cirka 100 grader vilket ökar medlets effektivitet så att om kemikalier behövs så ska i alla fall förbrukningen hållas nere. På grund av att kemikalierna värms upp får aldrig kemikalier som avger ånga vid uppvärmning användas pga. riskerna det innebär att inandas ångorna.

Kontrollera alltid med återförsäljaren vilka kemikalier som får användas, uppvärmningen kan orsaka reaktioner hos medlet som i värsta fall kan leda till att ångpanna exploderar. Kemikalier får endast fyllas på i därför avsedd behållare, aldrig i vattentanken eftersom det kan skada interna komponenter vilket leder till kostsamma reparationer och att garantin uppgör att gälla.

Tecnovap har flera modeller som förutom ånga är utrustade med en kraftfull sugfunktion. I en och samma rörelse lösgörs först både ytsmuts och djupt ingrodd smuts av ångan för att sedan direkt sugas upp av våtdammsugaren. Den lilla mängd vatten som rengöringen lämnar efter sig sugs också upp samtidigt. På de modeller som inte har en sugfunktion torkas smutsen upp med en trasa. Det finns också munstycken som har möjlighet att fästa en absorberande trasa direkt på munstycket och som då samlar upp den lösgjorda smutsen direkt i samband med rengöringen.

Ja det går alldeles utmärkt! Det är faktiskt en otroligt effektiv metod att avlägsna inte bara fläckar utan även för att sanera, antiluktbehandla och revitalisera textila ytor.

Är det stora golvytor som skall rengöras så används med fördel en maskin anpassad just för golvrengöring, Duplex Golvtvätt. En Duplexmaskin rengör alla typer av golv, även textila, snabbt och effektivt. Det går lika bra att rengöra små mattor som långa hotellkorridorer. Duplex har ett brett utbud av borstar som enkelt byts ut för att passa alla typer av golvunderlag och smutsighetsgrad. Duplex fungerar utomordentligt väl för att avlägsna även de svåraste och mest ingrodda fläckarna, inklusive de där kemikalierna går bet.

Ofta används en mattvätt till att tvätta stora textila golvytor trots den ansenliga mängd vatten och rengöringsmedel som processen lämnar efter sig. Att mattvätten, till skillnad från en ångrengöringsmaskin, lämnar större mängd vatten efter sig beror på att en mattvätt jobbar med hett vatten och inte med ånga. Det förlänger torktiden avsevärt, och den fuktiga miljön ger utrymme för mikroorganismer att börja växa till men kan även orsaka andra fuktrelaterade problem. Med golvmunstycket som finns till Tecnovaps andra modeller går det också utmärkt att rengöra textila ytor men rekommenderas i första hand till mindre områden.

För att rengöra en mycket svårt smutsad textil yta med ånga bör du först avlägsna all lös smuts med en dammsugare. Spreja sedan ytan med ett naturligt ytaktivt rengöringsmedel, som såpa, (om maskinen har en behållare för rengöringsmedel applicerar maskinen medlet) innan ytan behandlas med ånga. Fäst eller lägg en trasa över golvredskapet för att koncentrera ångan och fånga upp all smuts i trasan. Eventuellt kan det bli nödvändigt att försiktigt gnugga med en trasa för att lösgöra smutsen helt. Sist dammsugs den textila ytan återigen (om maskinen har en sugfunktion görs detta i samband med ångbehandlingen). Värmen från ångan har öppnat upp fibrerna i den textila ytan och därför kommer också den djupt sittande smutsen att avlägsnas.

Supersteam är mycket het ånga. Löss och kvalster, och deras ägg, är mycket värmekänsliga. Redan vid cirka 54°C börjar de få svårt att klara sig och temperaturen precis vid munstycket ligger på cirka 155°C.

Ånga rengör dessa och andra normalt svårrengjorda ytor med mycket goda resultat. Använd ett lägre tryck på ångan eftersom det ger en torrare ånga (högre tryck ger mer fukt på grund av kondens) och rör hela tiden på munstycket så avlägsnas vare sig polish eller vax.

Ånga rengör dessa och andra normalt svårrengjorda ytor med mycket goda resultat. Använd ett lägre tryck på ångan eftersom det ger en torrare ånga (högre tryck ger mer fukt på grund av kondens) och rör hela tiden på munstycket så avlägsnas vare sig polish eller vax.

Ja, det finns till vissa modeller som tillbehör.

Listan på användningsområden för en riktig ångtvätt är näst intill oändlig! Tekniken är ypperlig att använda på i stort sett vilken yta som helst. Det är faktiskt så att det finns en metod och ett tillbehör för rengöring av VILKEN YTA SOM HELST utan att skada den. Endast vid rengöring av siden (t.ex. möbler, gardiner och äkta mattor) och ytor som är riktigt vattenkänsliga bör lite extra försiktighet iakttagas. För att rengöra dessa ytor används lågt ångtryck (ger en torrare ånga) plus en trasa som sätts runt det aktuella tillbehöret. Högkvalitativa maskiner levereras med en mängd olika tillbehör för att klara av de svåraste jobben, även för professionella användare. Många av de svårare och mer problematiska rengöringsjobben klaras av snabbt och enkelt med hjälp av ånga och rätt tillbehör. Kom ihåg att om du känner osäkerhet inför rengöringen av en viss yta så kan du alltid kontakta din återförsäljare som kan hjälp dig med instruktioner om hur du skall gå tillväga.

Några exempel på användningsområden för Supersteam:

Avlägsnar

 • Klistermärken
 • Fläckar av vax, putsmedel och andra ”städrester”
 • Affischer
 • Rester av lim, klister tejp etc.
 • Tuggummi på mattor, betong och andra ytor.
 • Graffiti/klottersanering
 • Bläck
 • Färg/målarfärg
 • Fläckar på mattor och möbler
 • Ansamlad smuts runt diskbänkar och kopplingar
 • Tapeter
 • Skrynklor

Avfettning

 • Spisar och ugnar
 • Kök: ånga tar enkelt bort fett och matrester
 • Verktyg
 • Motorer och maskiner
 • Hjul på vagnar
 • Entréer

Desinficering

 • Golv – ånga rengör alla golvytor. Utan undantag
 • Alla ytor, apparater och instrument
 • Mjuka leksaker – avlägsnar bakterier och lukter från kuddar och mjukleksaker
 • Madrasser
 • Köksredskap
 • Badkar, badtunnor, bubbelbadkar, bastu, pool, dusch
 • Kliniker

Rengöring

 • Fogar och smutsigt kakel/klinker
 • Rost
 • Metalltrösklar
 • Industriella produktionslinjer
 • Ventilationstrummor, grillar, ledningar och avlopp
 • Golfklubbor
 • Utomhusgrillar – rengörs med en speciell mässingsborste som avlägsnar alla fastbrända rester
 • Båtar – däck och skrov
 • Smycken

Djuprengöring och sanering

 • Fågel – och djurburar, utmärkt till kattlådor och ställen med djurlukt
 • Möbler och kontorsstolar.
 • Skenor till skjutdörrar
 • Väggar och tak
 • Madrasser – avlägsnar alla allergener och levande varelser i madrassen
 • Köket är det utrymme i huset som har den högsta andelen bakterier – använd avloppsrensaren (tillbehör) tillsammans med ångan för att rengöra avloppen
 • Fönster och speglar – tvätta med fönstertillbehöret så glänser alla glasytor utan behov av kemikalier
 • Badrum – rengör toaletter, fogar, och runt handfat och badkar för att eliminera lukter, mögel och mikrober
 • Bilinteriörer – tvätta klädsel, mattor, barnstolar och alla hårda ytor, avlägsnar även fettrester. Till och med utsidan kan tvättas med den rätta tekniken! Motorn avfettas utan kemikalier, beläggningar på hjulen avlägsnas enkelt med en koncentrerad ångstråle
 • Mattor – torrånga används för att tvätta och fräscha upp alla typer av mattor
 • Transportband

Eliminerar

 • Allergener
 • Kvalster i sängkläder, stoppning, mattor och kläder
 • Alla loppor och ägg elimineras utan användning av kemikalier
 • Mikrober och virus
 • Mögelsporer – från t.ex. badrum, kyl/frys och fönsterkarmar

Alla! Duplex rengör lika effektivt lång- som korthåriga mattor, säkerhetsgolv, klinker, gummi, cement, trä, plast, marmor, granit, sten, mosaik, specialgolv i sportanläggningar osv. De dubbla borstarna snurrar 600 varv i minuten vilket gör maskinen synnerligen effektiv för rengöring av annars svåra golvprofiler, Duplexmaskinerna är därför speciellt populära till krävande halksäkra säkerhetsgolv där traditionell städning bara kommer åt de upphöjda partierna i profilen medan smutsen ligger kvar i de nersänkta spåren.

Duplex golvtvätt är lika effektiv för att avlägsna djupt sittande smuts och svåra fläckar på delikata underlag som mattor och parkett till de profilerade säkerhetsgolven, cementgolv osv. Det finns flera olika specialborstar som enkelt kan bytas och som är anpassade efter typ av underlag och hur hårt smutsat underlaget är. Även borsttrycket har betydelse, olika underlag kräver olika borsttryck och även hur smutsigt det är. Trycket regleras enkelt med en omkopplare på sidan av maskinen.

Duplex har två cylindriska borstar som tack vare den ocentriska placeringen kommer åt att rengöra golvytan grundligt ända intill väggar, andra kanter och objekt samtidigt som maskinen också samlar upp varenda uns av uppborstad smuts. Ovanför varje borste sitter en behållare för vatten- och rengöringsmedel som på ett jämnt sätt fördelar vätskan över borstarna. Vätskan tillsammans med borstarnas rotation bryter effektivt ner smutsen samtidigt som borstrotationen skvätter upp smutsvatten och partiklar på de interna transportbanden som för upp smutsen till den centrala uppsamlingsbehållaren. Underlaget är både rent och torrt på en och samma gång vare sig det är hårda golv eller mattor.

Ånga är ett utmärkt sätt att eliminera alla typer av svår och ingrodd smuts och fläckar på alla typer av golvunderlag och mattor revitaliseras. Ånga minskar mängden vatten som används vid rengöringen vilket minskar torktiden och som ett extra plus för områden med särskilt höga krav på renlighet, t.ex. inom vården och livsmedelsindustrin, så har ångans höga temperatur den fördelen att underlaget samtidigt som det blir rent också blir desinficerat.

Har maskinen ånga kan kem uteslutas helt och på så vis säkerställs att inga skadliga rester av kemprodukter blir kvar. Vatten/kembehållarna ersätts med tankar för ånga och när maskinen körs släpps ånga ut jämnt fördelat över borstarna vilket förstärker rengöringen. Ånga går att få till Duplex 340 och 420.

Nej, men däremot en Duplex rulltrappstvätt! Duplex har utvecklat ett patenterat styrsystem för att rengöra just rulltrappor och rullband. Styrsystemet fixerar maskinen under rengöringen och specialborstarna når ända ner i profilspåren och tack vare Duplex unika konstruktion så kommer maskinen åt att rengöra ända intill kanterna. Duplex rulltrappsrengöring finns i två tvättbredder, 350 och 550 mm och eftersom maskinen är vändbar så kommer hela bandet att bli skinande rent.

Nej, det är det inte, tvärtom! Fyll först behållarna med vätska (antingen vatten eller vatten-kem för maskiner utan ånga, eller vatten i maskiner med ånga). På maskinens sida sitter ett reglage för att ställa in borsttrycket, trycket bestäms utifrån underlaget som skall rengöras. För rengöring av mycket hårt smutsade golv ställs det högsta trycket in. För mindre smutsade hårda golv ställs trycket ner ett steg, för mattor med kort lugg väljs läge 3 och för mattor med lång lugg väljs läge 4.

När maskinen inte används ställs den på det sista bottenläget som gör att maskinen körs på transporthjulen, dvs. att den startar inte när handtaget fälls ner. För att starta maskinen fälls bara handtaget ner åt valfritt håll till en lagom höjd och borstarna börjar rotera.

Tack vare att borstarna roterar mot varandra är maskinen fjäderlätt att köra, två fingrar räcker! När maskinen startat förs maskinen framåt över området som skall rengöras. För att släppa på vatten/kem på borstarna tryck bara kort på reglaget som sitter på handtaget. Håll inte knappen intryckt hela tiden! Det räcker med tryck i korta intervall. Har maskinen ånga så regleras den med den röda brytaren på handtaget. Maskinen kan köras tills den rena vätskan är slut eller uppsamlingsbehållaren är full.

Duplex golvtvättar må vara små och kompakta till formatet men effektiviteten är då rakt inte relativ till storleken. Duplex 420 t.ex kan rengöra upp till 350 kvadratmeter i timmen! Kör bara maskinen framåt i en rak linje, backa sedan tillbaka i samma spår, flytta maskinen åt sidan så att det blir ett litet överlapp med den nyss rengjorda ytan, kör framåt, backa tillbaka osv. Processen upprepas tills hela golvytan är rengjord. Maskinen är vändbar så det går att komma åt vid alla kanter, som t.ex. väggar, och runt andra golvfasta objekt.

Tecnovap har en egen servicetekniker som kan Duplexmaskinerna utan och innan och reservdelar finns normalt i lager.

Ja, Duplexmaskinerna är mycket lätta att underhålla, bara det görs efter varje användning. Fördelen med att rengöra den efter varje användning är att det inte börjar lukta ifrån uppsamlingsbehållaren och att ingen smuts har torkat fast som det sedan blir mycket mer jobb med att få lös.

Börja med att koppla ifrån maskinens strömförsörjning, ta sedan loss de tre behållarna (två vatten och den centrala uppsamlingsbehållaren). Behållarna sköljs ur med vatten och med en fuktad trasa torkas de interna transportbanden och andra smutsiga delar av. Lägg sedan maskinen på sidan och torka av undersidan på motorn (centralt placerad i botten). Torkas inte motorn ren kommer smutsen att bränna fast nästa gång maskinen används och det blir i stort sett omöjligt att rengöra.

Borstarna behöver också lossas och rengöras, speciellt om maskinen används i desinficerande syfte. Då bör de rengöras efter varje användning, annars räcker det att rengöra borstarna ungefär varannan vecka (beror lite på hur mycket maskinen används). Borstarna lossas enkelt, lossa de två skruvarna som sitter på den rostfria stålpanelen med den medföljande sexkantsnyckeln.

Ta bort sidopanelen och sedan borstarna som läggs i blöt i några timmar i kallt eller varmt vatten (inte hett) med samma rengöringsmedel som används i maskinen. Borstarna kan sättas tillbaka hur som helst men eftersom borstarna alltid roterar åt samma håll är det bra att byta sida. Med tiden böjs borststrån om samma borste alltid roterar åt samma håll, får de byta sida förlängs livslängden på borstarna.

På våran hemsida hittar du ett brett urval av maskiner som jobbar med Supersteam. Där hittar du också användarguider, demonstrationsfilmer, kommentarer från kunder och mycket mer.

Det är många faktorer att ta hänsyn till vid valet av en ångrengöringsmaskin. Den första är vad maskinen skall användas till. Är det bara för att rengöra t.ex. golv, eller skall den användas till rengöring av en mängd olika ytor inkluderat mattor, textilier, hygienutrymmen, svåråtkomliga vinklar och vrår? Är det stora eller små lokaler? Är det industriella/kommersiella lokaler eller lokaler typ kontor? Är det offentliga lokaler med stor genomströmning eller är det lokaler av privat karaktär med begränsad genomströmning? Skall maskinen kunna transporteras?

Tecnovap har i sitt sortiment ett antal olika modeller med olika karakteristika. Som exempel på skillnader emellan modellerna kan nämnas; hur hög temperatur ångan har, vilket tryck maskinen jobbar under, hur många och vilka tillbehör som följer med, med eller utan sugfunktion, med eller utan kembehållare, samt ett flertal andra parametrar.

För att få hjälp med vilken modell som bäst anpassar sig till dina behov kontaktar du en av Tecnovaps säljare eller en auktoriserad återförsäljare.

Kontakta oss via e-post eller telefon. Vi säljer inte on-line eftersom vi vill vara säkra på att du får precis den produkt som är rätt för dig.

De flesta modellerna finns för direkt leverans men vissa modeller och tillbehör är beställningsvara.

Vi säljer till länder som inte har auktoriserade återförsäljare. Kontakta oss för mer information på info@tecnovap.se eller 08 – 590 860 90.

Först vill vi tacka för att du använder våra produkter och det intresse du visar. Kontakta oss på info@tecnovap.se för vidare information om vilka möjligheter du har att bli återförsäljare.

Självklart! Kontakta Tecnovap eller en återförsäljare för att först få hjälp med vilken maskin som är den mest lämpade utifrån dina behov. Vid demonstrationen visas hur maskinen används och till vad den kan användas. Det går också bra att få prova på att använda maskinen.

Javisst går det! Bestämmer du dig sedan för att köpa maskinen räknas en del av hyreskostnaden av på priset.

Normalt underhåll är inte mer komplicerat än att det går att sköta själv och vissa enklare reparationer i form av byte av vissa komponenter går att göra själv efter instruktioner från vår egen servicetekniker. Större reparationer och service måste utföras av en auktoriserad servicetekniker. Normalt så finns alla reservdelar på lager.