SpaceVac SpaceSuit

SpaceVac SpaceSuit är ett hjälpmedel som ger användaren avlastning vid städning på hög höjd med SpaceVac. Något som gör det möjligt att jobba på högre höjder och under längre perioder utan att det blir slitsamt för kroppen.