Kikkoman Lumitester Smart

Artikelnr: Lumitester Smart
Kategori:
  • Provsvar på 10 sekunder
  • Avsevärt högre känslighet än produkter som enbart mäter ATP.
  • Mäter både ATP, ADP och AMP
  • Visualisera data via app
Hygienkontroll ett måste inom livsmedel och sjukvården

Ofullständig rengöring i känsliga miljöer, som t.ex. inom livsmedel och bioteknik, kan på väldigt kort tid ge upphov till ny bakterietillväxt varför traditionell odling av mikroorganismer är en alltför långsam teknik för hygienkontroll. Ett alternativ är att istället använda en Lumitester Smart som mäter både ATP (levande materia) och AMP (icke levande organisk materia). Tekniken att mäta även AMP som Lumitestern använder är patenterat av Kikkoman. Den mobila enheten är inte större än en mobiltelefon och med den utförs mätningarna direkt på plats och provsvaret dröjer bara 10 sekunder. De upp till 2.000 mätningar som sparas i mätenheten kan enkelt föras över till datorn där den insamlade datan kan sammanställas i olika typer av rapporter anpassade till användaren.

Artnr: Lumitester Smart