Bilden visar en ångtvätt av Tecnovap av modell Steam Power